کارگاه آموزشی طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند و اتوماسیون توسط برد آردوینو

نوشته شده توسط admin. نوشته شده در Uncategorized

کارگاه آموزشی “طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند و اتوماسیون توسط برد آردوینو” انتهای بهمن ۹۴ برگزار شد. این کارگاه در ۱۸ ساعت و در روزهای پنجشنبه مورخ ۲۹ بهمن و ۶ و ۱۳ اسفند ۹۴ و به صورت عملی برگزار شد.

چهارمین کارگاه آموزشی طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار

نوشته شده توسط admin. نوشته شده در Uncategorized

چهارمین کارگاه آموزشی “طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)” انتهای بهمن ۹۴ برگزار شد. این کارگاه در ۲۱ ساعت و در روزهای پنجشنبه مورخ ۲۹ بهمن و ۶ و ۱۳ اسفند ۹۴ و به صورت عملی برگزار شد.