دوره های آموزشی

دوره ها و کارگاه های آموزشی

دوره های پیش رو

هفتمین کارگاه آموزشی طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار

دوره های برگزارشده قبلی
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)، مهر ۹۶
سیستم‌های ناوبری اینرسی متصل به بدنه و کالیبراسیون آنها، مرداد ۹۶،
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)، بهمن ۹۵،
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)، بهمن ۹۴،
سیستم‌های ناوبری اینرسی متصل به بدنه و کالیبراسیون آنها، خرداد ۹۴،
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)، اردیبهشت ۹۴،
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)، بهمن ۹۳،
مدلسازی و شبیه‌سازی اجسام پرنده به همراه آموزش نرم‌افزار AXSIM، آذر ۹۳،
طراحی، تحلیل و شبیه‌سازی کامپیوترهای تک بردی و سخت‌افزارهای پر سرعت دیجیتال، آبان ۹۳،
الگوریتم‌های فراابتکاری و آموزش عملی نحوه استفاده از آن‌ها در بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی یک وسیله پرنده، آبان ۹۳،
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)، مهر ۹۳،