دوره های آموزشی

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

دوره‌های پیش رو

سیزدهمین کارگاه آموزشی طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded)

دوره های برگزارشده قبلی
– شناسایی سیستم پهپاد بال‌ثابت، بهمن ۹۸
– طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل توکار (Embedded) به روش طراحی مبتنی بر مدل (سطح مقدماتی)، فروردین ۹۹، تیر ۹۸، بهمن ۹۷، دی ۹۷، مهر ۹۷، بهمن ۹۶، مهر ۹۶، بهمن ۹۵، بهمن ۹۴، اردیبهشت ۹۴، بهمن ۹۳، مهر ۹۳
– سیستم‌های ناوبری اینرسی متصل به بدنه و کالیبراسیون آنها، بهمن ۹۸، مرداد ۹۶، خرداد ۹۴
– مدلسازی و شبیه‌سازی اجسام پرنده به همراه آموزش نرم‌افزار AXSIM، آذر ۹۳،
– طراحی، تحلیل و شبیه‌سازی کامپیوترهای تک بردی و سخت‌افزارهای پر سرعت دیجیتال، آبان ۹۳،
– الگوریتم‌های فراابتکاری و آموزش عملی نحوه استفاده از آن‌ها در بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی یک وسیله پرنده، آبان ۹۳،