ثبت نام در کارگاه آموزشی، درگاه معاونت پژوهشی

برای ثبت‌نام در کارگاه به دو روش زیر می‌توان اقدام کرد:  
 
روش اول:  
واریز هزینه کارگاه به حساب بانکی شماره ۳۰۴۹۱۲۲۲۷ نزد بانک تجارت به نام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف و ارسال تصویر فیش بانکی به آدرس mbd@ae.sharif.edu تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره  
 
تذکر: در ایمیل ارسالی، اسم دوره حتما ذکر شود.  
 
روش دوم:  
پرداخت آنلاین هزینه ثبت‌نام از طریق درگاه پرداخت الکترونیک معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف  
PaymentIcon